Izvajanju storitve celodnevnega institucionalnega varstva starejših, ki obsega osnovno oskrbo, socialno oskrbo in zdravstveno varstvo po predpisih s področja zdravstvenega varstva je v Zavodu sv. Terezije namenjenih 77 namestitvenih mest. Namestitvene kapacitete obsegajo 35 enoposteljnih sob (od tega jih ima 33 lastno kopalnico), 19 dvoposteljnih sob (od tega jih ima 15 lastno kopalnico), preostala 4 namestitvena mesta se nahajajo v dveh ločenih bivalnih enotah v naselju individualnih stanovanjskih hišic poleg Zavoda.

Osnovna oskrba zajema bivanje, organiziranje prehrane, tehnično oskrbo in prevoz. Socialna oskrba  je strokovno vodena dejavnost, namenjena izvajanju vsebin socialne preventive, terapije in vodenja upravičencev. Vključuje izvajanje nalog varstva, posebnih oblik varstva, naloge vodenja.

Varstvo pomeni nudenje pomoči pri vzdrževanju osebne higiene in izvajanju dnevnih aktivnosti (vstajanju, oblačenju, premikanju, hoji, komunikaciji in pri orientaciji). Posebne oblike varstva so namenjene ohranjanju in razvoju samostojnosti, razvoju socialnih odnosov, delovni okupaciji, korekciji in terapiji motenj, aktivnemu preživljanju prostega časa ter reševanju osebnih in socialnih stisk.

V Zavodu nimamo organiziranega t. i. zaprtega oz. varovanega oddelka za starostnike z demenco, ki potrebujejo 24-urno vodenje, spremljanjanje in nadzor. Pri delu z njimi uporabljamo integrirani pristop, kar pomeni, da so slednji vklkjučeni med ostale stanovalce Zavoda.

Z namenom druženja, vzpodbujanja prijateljstev ter medgeneracijskega povezovanja organiziramo različne kreativne, gospodinjske, kulturne delavnice, srečanja in praznovanja z zunanjimi udeleženci.

Spletno mesto uporablja lastne analitične piškotke, da lahko spremljamo obiskanost in posledično prilagajamo in izboljšujemo vsebine. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.