ZST Urednica 1

V petek, 3.2.2023 so nas obiskali učenci OŠ Videm in pod mentorstvom gospe Eme nastopili z recitali in glasbenimi točkami.

spela

Obveščamo vas, da z današnjim dnem v domu nimamo več okužbe s Covid-19.

Kljub boljši epidemiološki sliki bomo v domu, skladno z veljavno zakonodajo, še vedno vsi deležniki, zaposleni, obiskovalci in stanovalci, do nadaljnjega uporabljali zaščitne maske FFP2, vzdrževali razdaljo, skrbeli za razkuževanje rok in upoštevali pogoj PCT:

  • dokazilo, da ste preboleli okužbo SARS-CoV-2 v obdobju, ki ni daljše od 180 dni,
  • dokazilo o cepljenju z dvema odmerkoma cepiva proizvajalcev; Biontech/Pfizer, Moderna, Sputnik, Sinopharm, AstraZeneca, oz. z enim odmerkom cepiva Janssen, v obdobju, ki ni daljše od 270 dni,
  • dokazilo o cepljenju s poživitvenim odmerkom, ki velja do nadaljnjega,
  • dokazilo o negativnem rezultatu testa HAG, ki ni starejši od 48 ur ali testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa.

Ure obiskov ostajajo nespremenjene:

  • dopoldne med 9.00 in 11. uro
  • popoldne med 15.00 in 17. uro.

Še vedno velja, da na obisk lahko pride le ena zdrava, odrasla oseba.

spela

Spoštovani svojci in obiskovalci našega doma!

V zadnjih dveh letih opravljamo svoje poslanstvo v zelo negotovih in težkih razmerah, ki se iz dneva v dan spreminjajo. Trudimo se, da se glede na pridobljeno znanje in zahteve čim hitreje prilagodimo spremembam in upoštevamo vse znano glede preprečevanja in širjenja okužbe. S sprejetimi ukrepi v domu poskušamo čim bolj sorazmerno glede na stanje v domu in zunanjem okolju, posegati v življenje v domu. Vsi sprejeti ukrepi v domu so usmerjeni k preprečevanju širjenja okužb.

V domu imamo zaradi okužb vzpostavljeno rdečo in sivo cono, zato obiske odsvetujemo. Zaradi izredno slabih epidemioloških razmerah, ki smo jim priča tudi v naši okolici in državi, vas prosimo, da na obisk prihajate le, če je to nujno potrebno in če ste res prepričani, da ste zdravi. Prav tako vam priporočamo, da se neposredno pred vsakim odhodom na obisk samotestirate ali opravite hitri test kljub temu, da izpolnjujete pogoj PCT.

Za nujne obiske se dogovorite na telefon 01 7812 300 in 01 7812 302, dopoldne. Informacije v zvezi s počutjem vaših svojcev, naših stanovalcev lahko dobite od ponedeljka do petka med 11.30 in 12.30 na telefon 01 7812 302. Prosimo za največ en klic dnevno in tudi za razumevanje, če se na vaš klic ne bomo uspeli takoj javiti.  

Zahvaljujmo se vam za razumevanje ter spoštovanje ukrepov in priporočil za preprečevanje širjenja okužb.

Uprava doma

Kristina

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec je certifikat, ki temelji na smernicah mednarodnega
standarda za družbeno odgovornost ISO 26000, katerega namen in cilj je izboljšanje družbeno
odgovornega upravljanja v organizacijah v Sloveniji, v odnosu do zaposlenih.


Certifikat preko nabora ukrepov ponuja delodajalcem priložnosti za izboljšanje na področju
usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, varnosti in zdravja na delovnem mestu,
medgeneracijskem sodelovanju in na vsebinah, kot so etično vodenje in nediskriminacija na delovnem
mestu. Na takšen način se v posameznih podjetjih in organizacijah izboljšujejo delovni pogoji,
vzpostavljajo fleksibilne oblike organiziranosti dela, dviguje nivo pozitivne organizacijske klime in
delovne kulture, s čimer se vzpostavlja privlačno okolje za delo.


S certifikatom Družbeno odgovoren delodajalec lahko skupaj dosegamo odličen uspeh in poskrbimo za
večjo motiviranost in zadovoljstvo zaposlenih ter poskrbimo, da bo dobro in zdravo počutje zaposlenih
na vseh delovnih mestih na prvem mestu.


Bolj zadovoljni zaposleni ostajajo dlje aktivni in pokažejo večjo pripravljenost za daljše ostajanje na
delovnih mestih pomeni večja uspešnost v delovni organizaciji.


Certifikat ne vključuje zgolj zaveze k družbeni odgovornosti na vodstveni ravni, temveč naslavlja
zaposlene, da aktivno sodelujejo pri izvajanju aktivnosti za družbeno odgovorno poslovanje
organizacije.


Splošni cilji certifikata Družbeno odgovoren delodajalec so:


• spodbujanje delodajalcev k delovanju na področju družbene odgovornosti oz. trajnostnega
razvoja,
• krepitev družbeno odgovornega upravljanja organizacij,
• izboljšanje delovnih pogojev, z vzpostavljanjem fleksibilnih oblik organiziranosti dela,
• dvigovanje organizacijske klime in delovne kulture ter
• izboljšanje privlačnosti okolja za delo.


Certifikat obsega 4 glavna področja:


• Področje 1 – ORGANIZACIJSKO UPRAVLJANJE
• Področje 2 – USKLAJEVANJE ZASEBNEGA IN POKLICNEGA ŽIVLJENJA
• Področje 3 – MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE
• Področje 4 – ZDRAVJE IN VARNOST NA DELOVNEM MESTU


V Zavodu sv. Terezije Videm izbrali področje 3 - MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE. Poudarek je na
prilagajanju delovnih mest starejšim zaposlenim in z upoštevanjem specifik in potreb posameznega
življenjskega obdobja posameznika.


V začetku leta 2022 smo pričeli z aktivnim postopkom pridobivanja certifikata.

Družbeno odgovoren delodajalecDružbeno odgovoren delodajalec

Prenosi

Izjava Vodstva

spela

Spoštovani svojci in drugi obiskovalci naših stanovalcev,

V Zavodu sv. Terezije se trudimo, da bi bilo življenje vaših najdražjih tudi v času COVID-19 epidemije kar najbolj varno in prijetno.

Trenutno imamo med stanovalci potrjena primera okužbe s Covid-19. V domu je vzpostavljena rdeča, siva in bela cona, zaposleni pa si prizadevamo, da se omeji morebitni prenos okužbe.

Zaradi lažje organizacije dela vas prosimo, da se na obisk naročite na telefon 01 7812 300.

Obiski potekajo dopoldne med 9.00 in 11. uro in popoldne med 15.00 in 17.00 uro. Obiski so omejeni na 30 minut. Na obisk lahko pride le ena zdrava odrasla oseba, ki se zadržuje izključno v sobi stanovalca.

Na obisk prihajajte popolnoma zdravi, brez kakršnih koli znakov virusnih obolenj, ne prihajajte v dom, če ste bili v zadnjih 7 dneh v stiku z obolelim s koronavirusom.

Ob prihodu bodo zaposleni na recepciji preverili izpolnjevanje PCT pogoja. Prosimo, da ves čas obiska upoštevate vse preventivne ukrepe: obvezna uporaba kirurške maske (priporočamo FFP2 masko), ki jo morate nositi VES ČAS OBISKA, razkuževanje rok, ohranjanje primerne razdalje.

Informacije v zvezi s počutjem vaših svojcev, naših stanovalcev lahko dobite od ponedeljka do petka med 11.30 in 12.30 na telefon 01 7812 302. Prosimo za največ en klic dnevno. Prosimo tudi za razumevanje, če se na vaš klic ne bomo uspeli takoj javiti.

Zahvaljujemo se vam za podporo, razumevanje in upoštevanje vseh veljavnih ukrepov za zajezitev okužbe, da naših stanovalcem in vsem nam čim prej omogočimo normalno življenje.

Uprava doma

Kristina

Spoštovani,


obveščamo vas, da je v skladu z "Odredbo o začasnih ukrepih na področju organizacije in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19" (Uradni list RS,št.99/22) ter priporočili NIJZ v Zavodu sv.Terezije obvezna uporaba zaščitnih mask, ki jo prosimo uporabljajte ves čas obiska.

Prosimo tudi za dosledno upoštevanje vseh preventivnih ukrepov ( razkuževanje rok, razdalja,...).

Ukrep velja do preklica.

spela

Obveščamo vas, da smo danes prejeli informacijo o prisotnosti okužbe s COVID – 19.

Do razjasnitve epidemiološkega stanja obiskov ni. O epidemioloških razmerah v zavodu vas bomo sproti obveščali.

Za informacije lahko pokličete od ponedeljka do petka med 11.30 uro in 12.30 uro na telefonsko številko 01 7812 302 ali 01 7812 300.

Prosimo vas za razumevanje.

Uprava doma

Spletno mesto uporablja lastne analitične piškotke, da lahko spremljamo obiskanost in posledično prilagajamo in izboljšujemo vsebine. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.