Javna otvoritev Zavoda sv. Terezije je potekala konec meseca novembra leta 2006.  Štiri leta pozneje (2010) je Zavod pridobil dodatne namestitvene kapacitete v najemnih stanovanjskih enotah v obsegu dopustnih 10-tih odstotkov nad številom, ki jih je določala podeljena koncesija. V tem času je bil urejen domski park. Leta 2016 se je Zavod vključil v Evropsko združenje koncesionarjev (European confederation of care home organisations), naslednje leto (2017) je pridobil certifikat »Družini prijazno podjetje«, z Občino Dobrepolje je bilo podpisano podaljšanje koncesijske pogodbe za izvajanje storitve pomoči družini na domu za naslednjih 10 let, potekala je selitev integriranega oddelka za demenco v novo opremljen oddelek v mansardi zavoda. Zavod se je leta 2019 vključil v sistem AED Slovenije, v letu 2021 se je priključil k pilotnemu projektu za pridobitev certifikata »Družbeno odgovoren delodajalec«, zgrajena je bila mobilna filtrska enota za potrebe zagotovitve dodatnih osmih postelj v rdeči coni, pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje za izgradnjo prizidka z dvigalom, ki je bil dokončan v začetku leta 2023.

Spletno mesto uporablja lastne analitične piškotke, da lahko spremljamo obiskanost in posledično prilagajamo in izboljšujemo vsebine. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.