Zavod sv. Terezije je v juniju leta 2021 pridobil polni certifikat »Družini prijazno podjetje«, ki ga podeljuje Inštitut Ekvilib in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Certifikat Družini prijazno podjetje je princip organizacijskega upravljanja, ki zagotavlja kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih. Ti se kažejo v zmanjševanju fluktuacije, kvote bolniških odsotnosti, kvote nege, števila nezgod ipd., ter večanja zadovoljstva, motivacije in pripadnosti zaposlenih, kar prinaša jasne pozitivne ekonomske učinke.

V Zavodu smo v okviru aktivnosti, vezanih na projekt uvedli niz naslednjih 13-ih ukrepov: 1. otroški časovni bonus, 2. časovni konto, 3. komuniciranje z zaposlenimi, 4. komunikacija z zunanjo javnostjo, 5. raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine, 6. izobraževanje vodij na področju dela in družine, 7. druženje med zaposlenimi, 8. ponovno vključevanje po daljši odsotnosti, 9. sodelovanje svojcev zaposlenih pri občasnih delih v organizaciji, 10. interni razpisi – nova delovna mesta ali izpraznjena delovna mesta se najprej ponudijo zaposlenim, 11. obdaritev otrok zaposlenih, 12. dodatne bonitete za povečanje socialne varnosti, 13. pozornost zaposlenim ob pomembnih dogodkih.

.

Spletno mesto uporablja lastne analitične piškotke, da lahko spremljamo obiskanost in posledično prilagajamo in izboljšujemo vsebine. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.