Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec je certifikat, ki temelji na smernicah mednarodnega
standarda za družbeno odgovornost ISO 26000, katerega namen in cilj je izboljšanje družbeno
odgovornega upravljanja v organizacijah v Sloveniji, v odnosu do zaposlenih.


Certifikat preko nabora ukrepov ponuja delodajalcem priložnosti za izboljšanje na področju
usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, varnosti in zdravja na delovnem mestu,
medgeneracijskem sodelovanju in na vsebinah, kot so etično vodenje in nediskriminacija na delovnem
mestu. Na takšen način se v posameznih podjetjih in organizacijah izboljšujejo delovni pogoji,
vzpostavljajo fleksibilne oblike organiziranosti dela, dviguje nivo pozitivne organizacijske klime in
delovne kulture, s čimer se vzpostavlja privlačno okolje za delo.


S certifikatom Družbeno odgovoren delodajalec lahko skupaj dosegamo odličen uspeh in poskrbimo za
večjo motiviranost in zadovoljstvo zaposlenih ter poskrbimo, da bo dobro in zdravo počutje zaposlenih
na vseh delovnih mestih na prvem mestu.


Bolj zadovoljni zaposleni ostajajo dlje aktivni in pokažejo večjo pripravljenost za daljše ostajanje na
delovnih mestih pomeni večja uspešnost v delovni organizaciji.


Certifikat ne vključuje zgolj zaveze k družbeni odgovornosti na vodstveni ravni, temveč naslavlja
zaposlene, da aktivno sodelujejo pri izvajanju aktivnosti za družbeno odgovorno poslovanje
organizacije.


Splošni cilji certifikata Družbeno odgovoren delodajalec so:


• spodbujanje delodajalcev k delovanju na področju družbene odgovornosti oz. trajnostnega
razvoja,
• krepitev družbeno odgovornega upravljanja organizacij,
• izboljšanje delovnih pogojev, z vzpostavljanjem fleksibilnih oblik organiziranosti dela,
• dvigovanje organizacijske klime in delovne kulture ter
• izboljšanje privlačnosti okolja za delo.


Certifikat obsega 4 glavna področja:


• Področje 1 – ORGANIZACIJSKO UPRAVLJANJE
• Področje 2 – USKLAJEVANJE ZASEBNEGA IN POKLICNEGA ŽIVLJENJA
• Področje 3 – MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE
• Področje 4 – ZDRAVJE IN VARNOST NA DELOVNEM MESTU


V Zavodu sv. Terezije Videm izbrali področje 3 - MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE. Poudarek je na
prilagajanju delovnih mest starejšim zaposlenim in z upoštevanjem specifik in potreb posameznega
življenjskega obdobja posameznika.


V začetku leta 2022 smo pričeli z aktivnim postopkom pridobivanja certifikata.

Družbeno odgovoren delodajalecDružbeno odgovoren delodajalec

Prenosi

Izjava Vodstva

Spletno mesto uporablja lastne analitične piškotke, da lahko spremljamo obiskanost in posledično prilagajamo in izboljšujemo vsebine. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.